1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Intocmire si eliberare adeverinte

Intocmire si eliberare adeverinte/ certificate/ documente originale

ATENȚIE!!  "Cererile se trimit doar prin posta/ curier" – NU folosim fax-ul, iar  adresele de mail se folosesc pentru corespondenta-comunicare, cererile insotite de actele necesare solicitarii se trimit doar prin posta/ curier pentru a se putea urmari parcursul inregistrarii-rezolvarii lor.

In vederea obtinerii unei adeverinte: de grupa, vechime, sporuri, reconstituire carnet de munca pierdut, adeverinte somaj si/sau alte drepturi salariale, sunt necesare urmatoarele :

 • Cerere
 •  Copie CI/ BI
 • Copie carnet de munca pentru muncitorii permanenti (primele doua pagini cu datele personale si copii de pe paginile cu perioada integral lucrata la societatea pentru care solicitati adeverinte)
CEREREA trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
 • Nume/prenume (doamnele vor specifica toate numele detinute anterior, separat pe perioade)
 • Adresa de domiciliu
 • Serie CI/BI, CNP
 • Data nasterii si localitatea,
 • Perioada, functia/meseria, specificul activitatii, sectia/ferma si societatea la care ati lucrat (pentru care solicitati adeverinta)
 • Categoria de adeverinta solicitata: adeverinta de grupa, sporuri, vechime, reconsituire carnet de munca pierdut, somaj, etc.
 • Nr. dvs. de telefon de contact – foarte important pentru a putea comunica ulterior primirii cererii cu dvs.!!!  
 • Data si semnatura
ImportantDaca ati completat eronat in cerere nume, perioade, sectii, ferme sau alte date, iar rezultatul cercetarii este unul negativ, banii achitati nu se returneaza. Daca doriti sa reluam cercetarea veti depune o alta cerere si veti achita taxa aferenta cercetarii conform noilor indicatii.

 Eliberarea documentelor personale originale: Carnetele de munca si/sau alte documente personale existente in arhiva detinuta - ceritificate, diplome, etc. pot fi ridicate doar personal, de proprietar sau de un imputernict, pe baza de semnatura (petentul/ imputernicitul trebuie sa prezente CI/BI in original la depunerea cererii) si

 • copie CI/ BI  titular
 • copie CI/ BI + Procura pentru imputerniciti
Intrarea in posesie a adeverintelor intocmite:
 • direct de la depozitul de arhiva
 • prin mandat postal/ curier 
Incepand cu data de 01.02.2019, va fi achitata obligatoriu de toti petentii, la depunerea/ trimiterea cererii, Taxa administrativa = 100 lei cu TVA inclus/ solicitare = 1 adv./ 1 doc.

Plata se va efectua direct la depozitul de arhiva sau in contul bancar: RO71RNCB0141032861720001, deschis la BCR Galati, titular cont SC MONTERO GROUP SRL, cod fiscal/ CUI: RO15939400

 • Taxa administrativa se aplica/ incaseaza indiferent de rezultatul final al verificarii in arhiva si este o taxa prin care societatea Montero Group se obliga sa  efectueze o verificarea aleatorie in 3 PERIOADE DIFERITE, pentru identificarea petentului-beneficiar, in special pentru cazurile in care rezultatul este unul negativ si trebuie sa instiintam petentul telefonic sau in scris.  Instiintarile* in scris se trimit doar in cazul solicitarii in mod expres a petentului si numai daca acesta a achitat taxa administrativa.

 • Taxa administrativa este o taxa interna care a fost stabilita pentru a acoperi manopera si timpul de executie alocate verificarii aleatorii in arhiva, cheltuielile salariale, administrative si de registratura, cu convorbirile telefonice, taxe postale pentru instiintari* - adrese negatie - raspunsuri, materiale IT si birotica, tehnoredactare, comisioane bancare, etc.

 • Taxa administrativa poate sa sufere modificari si va fi achitata la contravaloarea in vigoare la momentul efectuarii platii. Adeverintele vor fi expediate prin curier. Taxele de transport/curier sunt suportate de petent.

 • Pentru continuarea cercetarii in arhiva, verificare luna de luna,  toata perioada solicitata, petentul va achita taxa integrala, care cuprinde avansul de 100 lei (taxa ad-tiva) + cval. adeverintei. Termenul de intocmire/ eliberare adeverinta este cuprins intre 30 de zile pana la 1 an, de la achitarea integrala a taxelor aferente solicitarii efectuate.  

ATENTIE: in cazul in care, in termen de 45 de zile de la depunerea/ trimiterea cererii nu este achitata taxa administrativa, cererea se claseaza! Revenirea ulterioara clasarii cererii, implica o noua cerere, un nou termen, un alt numar de inregistrare. Cererile vor fi introduse in lucru doar dupa achitarea taxei administrative pentru verificarea aleatorie a celor 3 perioade, iar cercetarea luna de luna toata perioada solicitata se va efectua doar dupa confirmarea platii taxei aferente serviciului de cercetare in arhiva pentru nr. de ani solicitati , aferent categoriei de adeverinte/ document solicitate.

 Consulta tarifele >>>>