Politică de confidențialitate

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. Montero Group S.R.L., cu punct de lucru – deposit de arhivă, în Galaţi, str. Dogăriei, nr. 129, procesează şi colectează datele personale, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prezenta notificare are rolul de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate şi scopul în care acestea sunt folosite.

Vă rugăm să parcurgeţi cu atenţie conţinutul prezentei notificari.

Utilizarea datelor personale

S.C. Montero Group S.R.L., procesează şi colectează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

 • Eliberare documente originale proprietatea solicitantului, existente în arhiva noastră (carnete de muncă, acte de stare civilă, certificate, adeverinţe, diplome de şcolarizare etc);
 • Eliberare certificate/ adeverinţe sporuri;
 • Eliberare certificate/ adeverinţe grupă;
 •  Eliberare certificate/ adeverinţe venituri;
 • Eliberare certificate/ adeverinţe vechime;
 • Eliberare alte documente existente in arhiva.

Temeiul legal pentru procesarea şi colectarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menţionate mai sus este:

 • Consimţământul dumneavoastră;
 • Contractul de prestari servicii arhivistice (cerere);
 •  O obligaţie legală;
 • Interesul legitim al solicitantului.

Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate

 Autorităţile statului (Instanţe/Parchete, Organe de control, Case de pensii, etc) precum si alte agenţii de stat sau guvernamentale, dacă legislaţia stipulează acest lucru.

Păstrarea datelor personale

Datele personale vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menţionate mai sus sauperioada de timp prevăzută de dispoziţiile legale în materie de arhivare.

Drepturile pe care dumneavoastră le aveţi în ceea ce priveşte datele personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii 677/2001 şi a Regulamentului privind protecţia datelor la nivel European 679/20161, vă puteţi exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele personale care vă privesc;
 •  Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (spre exemplu: datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);
 • Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în anumite circumstanţe;
 • Dreptul de a depune o plangere la noi şi/sau la Autoritatea Naţională de Supraveghere  a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro);
 • Dreptul de a vă opune prelucrării;
 • Dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care aţi consimţit anterior;

Începând cu 25 mai 2018 (data intrării în vigoare a Regulamentului privind protecţia datelor la nivel European 679/2016) veţi beneficia şi veţi putea exercita suplimentar următoarele drepturi1:

 • Dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către Montero Group S.R.L pentru ştergerea evidenţelor datelor personale care vă privesc;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, în sensul transferului datelor dumneavoastră personale către un alt operator de date cu caracter personal desemnat de dumneavoastră;
 • Dreptul de a fi notificat în cazul unei încălcări privind securitatea datelor, de către operator.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menţionate, precum şi pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această notificare sau cu privire al utilizarea de către S.C. Montero Group S.R.L a datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi folosind una din modalităţile de comunicare descrise mai jos, precizând: numele şi prenumele dumneavoastră, adresa poştală sau adresa de email (în funcţie de modalitatea de comunicare aleasă de dumneavoastră), numărul dumneavoastră de telefon, precum şi scopul cererii.

Ne puteţi contacta:

 • Prin email la adresa: montero.group@yahoo.com
 • Personal sau prin cerere trimisă prin poştă/curierat la sediul Montero Group S.R.L, Galaţi., str. Dogăriei, nr. 129.
 • Telefonic: 0236 320 808 (luni-Joi: 09-12)